Seminarium Claudii Manzini-Egger - Interpetacja marzeń sennych w metodzie Wernera Meinholda

11 kwietnia 2014

Czas: 31 maj, sobota, w godzinach 9.00 do 19.00 z przerwą obiadową . 

Miejsce:  Kraków ul. Nieznana 14 , Axis 

Seminarium będzie tłumaczone na język polski.


Dla kogo: 

Zapraszamy osoby, które ukończyły kurs hipnozy pierwszego i drugiego stopnia, uczestników aktualnie prowadzonych kursów oraz osoby pracujące metodą Wernera Meinholda. W seminarium mogą wziąć również udział osoby pracujące innymi metodami hipnozy.

Treść seminarium

Marzenie senne, nieuchwytne często doświadczenie, którego doświadczamy podczas snu, jest przedmiotem zainteresowania ludzkości od tysięcy lat.

Zygmunt Freud rozumiał sen jako "królewską drogę do nieświadomości" i swoją pracą "Interpretacja Snów" utorował od 1900 roku drogę psychologicznej interpretacji snów, która została rozszerzona przez C.G. Junga i innych badaczy  snów takich jak: Ann Faraday, Robert Moss, czy Marie Louise von Franz.

Pomimo tego, że istnieje kilka sposobów interpretacji snów, wciąż skrywają one wiele tajemnic i sekretów, których możemy nigdy w pełni nie zrozumieć. Nie istnieje też jedna , czy poprawna droga ich interpretacji.

Istnieją mocne dowody na to, że nasze sny używają języka poprzez archaiczne wyobrażenia, co jest pojmowane przez nas intuicyjnie, choć trudne do zrozumienia w naszym świadomym, przytomnym życiu. Dobrym narzędziem zbliżenia się do tego jest hipnoza.

Seminarium to daje wgląd w historyczny rozwój interpretacji snów i oferuje podstawowe rozumienie tych etapów snów, na których zachodzą marzenia senne.

Zostanie zaprezentowane podejście psychologii głębi, symbolizm i jego znaczenie dla interpretacji snów.

Rozumienie analizy marzeń sennych z perspektywy integracyjnej psychologii głębi w hipnozie zostanie również przedstawione.

Poprzez praktykę uczestnicy przemienią teorię w faktyczne doświadczenie.

 

Cena do końca kwietnia 250 zł , a od maja 280 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto;

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
Numer konta: 33 1050 1445 1000 0023 2618 8170
Tytuł przelewu: "Seminarium Claudia Manzini-Egger"

 

 

Claudia Manzini - Egger M.S - Hipnoterapeutka psychodynamiczna,m.innymi certyfikowana nauczycielka Treningu Autogennego, znawczyni kultur, rytuałów.
Prawa ręka Wernera Meinholda, zarządza Międzynarodową organizacją związaną z  rozpowszechnianiem podejścia  Wernera Meinholda I-GTH

Mieszkała w różnych krajach takich jak; Kolumbia, Boliwia, Ekwador, , Anglia , USA, Włochy. Obecnie mieszka w Szwajcarii. Poznała wiele kultur i ich głęboką znajomość wykorzystuje w terapii.

Po raz pierwszy w Polsce

 


Claudia Manzini - Egger.jpg


 • Przewodnicząca GTH Szwajcaria (Federation of Integrative Depth 

Psychology in Therapy and Research of Hypnosis)

• Zarządzająca Vice-Prezes I-GTH (International Federation of Integrative 

 Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis)

• Instruktor i członek komisji egzaminatorów GTH

• Analityk szkoleń GTH

• Terapeutka integratywną psychologią głębi i hipnozą GTH (prywatna praktyka)

• Instruktor kursu Trening Autogenny GTH (grupy)