Polecamy kurs Muzykoterapii Dogłębnej-Komórkowej.

11 kwietnia 2014
Polecamy organizowane przez Centrum Szkoleń Psychologicznych Academia Psyche
Termin: 02-04.V.2014 -
W podanym terminie odbędą się dwa etapy kursu (I+II).
Piątek 10:00 (lub 14:00) - 20:00.
Kurs Muzykoterapii Dogłębnej-Komórkowej.
Organizator: 
Akademia Dźwięku Barbary Romanowskiej we współpracy z:
Centrum Szkoleń Psychologicznych Academia Psyche,

szczegółowe informacje na stronie http://academiapsyche.pl/rodzaje-szkolen/muzykoterapia-doglebna-komorkowa/