III Konferencja z cyklu Śląskie Warsztaty Psychoterapii

12 grudnia 2013

W dniach 23 -24 listopada b.r. odbyła się we Wrocławiu III Konferencja z cyklu Śląskie Warsztaty Psychoterapii organizowane przez Śląskie i Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. Tytuł tegorocznej Konferencji brzmiał „Psychoterapia wobec doświadczenia traumy”.
W Konferencji uczestniczyło ponad 180 osób. Uczestnikami byli głównie psychoterapeuci, lekarze, psycholodzy. Wykłady i warsztaty dawały możliwość przyjrzenia się różnym koncepcjom rozumienia traumy oraz sposobom pracy terapeutycznej. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z pracy klinicznej terapeutów reprezentujących różne paradygmaty, m.in. podejście systemowe, psychodynamiczne, psychodramę, pracę z ciałem.

Nasze Towarzystwo na Konferencji reprezentowały trzy osoby: pani Anna Trzcieniecka - Green wraz z panią Ewą Siatką oraz pan Artur Kulig.

Pani Anna Trzcieniecka – Green wygłosiła wykład: pt. „Metody pracy z traumą w stanach zmienionej świadomości”. Wykład zawierał omówienie biopsychospołecznych koncepcji traumy i jej konsekwencji oraz metod pracy z traumą opartych na omawianych koncepcjach.

Ponadto obie panie przeprowadziły warsztat pt.: „Praca z traumą w hipnozie. Ponowna integracja self.”

Pan Artur Kulig wygłosił wykład pt.: „Praca terapeutyczna z pacjentami z doświadczeniem wczesnej traumy-ujęcie integracyjne”.
Wykład obejmował omówienie zagadnień związanych ze specyfiką pracy terapeutycznej z pacjentami ujawniającymi wczesną traumę (szczególnie okresu prewerbalnego). W szczególności związanych z:

-      symptomami,

-      optymalnymi warunkami psychoterapii,

-      relacją terapeutyczną (procesy przeniesienia i przeciwprzeniesiania, „pozycja” pacjenta
i terapeuty),

-      mechanizmami obronnymi,

-      momentami kluczowymi w terapii,

-      użytecznymi technikami pracy (praca z ciałem, hipnoza, arteterapia).