Anna Trzcieniecka-Green

Anna Trzcieniecka-Green

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi |  hipnoza |  Kraków |  kursy hipnozy |  nerwice |  psycholog kliniczny |  psychoonkologia |  psychoterapia indywidualna |  uzależnienia |  zaburzenia osobowości |  zaburzenia psychosomatyczne
Telefon: 12 262 05 96 Miejscowość: Kraków

Dr n. hum. Anna Trzcieniecka-Green była wiceprezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Reserch of Hypnosis INFIDEPTH, które zajmuje się psychologią głębi i badaniami nad hipnozą analityczną.

Kierowała Zakładem Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie wykłada psychologię kliniczną w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, tytuł doktora psychologii (Ph.D) uzyskała na Uniwersytecie Londyńskim.

Jest psychologiem klinicznym (specjalistą II st.) i psychoterapeutą, członkiem Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, British Psychological Society oraz jedyną Polką, która uzyskała w Wielkiej Brytanii status Chartered Psychologist (prawo do wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii).

Pracuje z pacjentami cierpiącymi na nerwice i zaburzenia osobowości. Zajmuje się również leczeniem uzależnień oraz pracą z pacjentami chorymi somatycznie przy pomocy metod psychologicznych. Prowadzi praktykę w Krakowie.

Prowadzi wykłady i warsztaty w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Meksyku. Adres strony internetowej: www.transformacje.life