O autorze

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi | hipnoterapia | hipnoza | INFIDEPTH | psychoterapia indywidualna | seminarium | stosowanie hipnozy | terapia długoterminowa | Werner Meinhold

Werner J. Meinhold stworzył własną metodę psychoterapii w hipnozie, którą wyróżnia spośród innych podejść stopniowa regresja w czasie aż do okresu prenatalnego pacjenta.

 

werner meinholdWerner Meinhold przeszedł profesjonalne szkolenie w zakresie medycyny naturalnej, psychoterapii i hipnozy, studiował szamanizm w wielu krajach świata. Jest także znawcą sztuk pięknych i artystą plastykiem.

Napisał wiele książek, artykułów i esejów na temat hipnozy integracyjnej, psychoterapii i medycyny. Jego „Wielki Podręcznik Hipnozy" stanowi uwieńczenie długoletnich studiów i praktyki w zakresie terapeutycznego zastosowania hipnozy, jak również jego badań nad hipnozą jako fenomenu w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. W Niemczech ukazało się już 10 wydanie tego dzieła, które było tłumaczone na wiele języków. Czynimy starania o polskie wydanie tej publikacji.

Jest również autorem przejrzystego poradnika przeznaczonego dla pacjentów, ich bliskich oraz terapeutów, przedstawiającego jego metodę w sposób niezwykle klarowny i zrozumiały nawet dla laików. "Psychoterapia w hipnozie" została przetłumaczona na język polski przez dr Kazimierza Pietruszewskiego i ukazała się drukiem w 1997 roku.

Jako osoba aktywna publicznie wygłasza liczne wykłady i seminaria na całym świecie propagując stosowanie hipnozy w leczeniu i rozwoju. Od 15 lat przyjeżdża do Krakowa prowadząc seminaria i dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, ucząc nas swojej metody, udzielając superwizji członkom Towarzystwa w zakresie stosowania hipnozy w psychoterapii.

Werner Meinhold jest Prezydentem International Federation of Integrative Depth Psychology in Therapy and Research of Hypnosis INFIDEPTH, do którego należy nasze Towarzystwo. Od wielu lat jest honorowym członkiem Towarzystwa.

Został uhonorowany tytułem "Professional of the Year 2005" przyznawanym przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne przy uniwersytecie w Cambridge, które powstało 35 lat temu dla podkreślania i rozpowszechniania osiągnięć wybitnych postaci z całego świata.

 

 

Images: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net