Jerzy Korzewski

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi |  hipnoterapia |  hipnoza |  Kraków |  nerwice |  psycholog kliniczny |  psychoterapia indywidualna |  stres |  Trening Regulacji Emocji |  zaburzenia osobowości |  zaburzenia psychosomatyczne
WWW: http://www.psychoterapiaindywidualna.pl Telefon: 606681595 Miejscowość: Kraków

Dr n. hum. Jerzy Korzewski jest specjalistą psychologiem klinicznym, doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutą (w trakcie szkolenia do certyfikatu) i certyfikowanym hipnoterapeutą w zakresie Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi metodą Wernera Meinholda. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Posiada też tytuł magistra inżyniera mechanika, po ukończeniu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Prowadzi gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny „Klucz do wnętrza”, firmę szkoleniową Centrum Szkoleń Psychologicznych Academia Psyche, pracuje też jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas.

Od 2012 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.

Pracuje z pacjentami z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości, zajmuje się też osobami cierpiącymi na zaburzenia psychosomatyczne i doświadczającymi nadmiernego stresu. Pomaga też pracownikom służb mundurowych i sportowcom.

 

Kontakt:  tel. 606681595, e-mail jerzykorz@wp.pl


Galeria