MStanisławiak

Maria Stanisławiak

depresja |  lęki |  nerwice |  stres |  stres egzaminacyjny |  trudności w relacjach osobistych |  trudności z samooceną i rozstaniem |  zaburzenia osobowości
WWW: http://www.psychoterapianlp.pl Telefon: 793 28 73 73

mgr Maria Stanisławiak -  psychoterapeuta, psycholog kliniczny. Studia z psychologii odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Prowadziła psychoterapię grupową, indywidualną i małżeńską na oddziale dziennym leczenia nerwic. Aktualnie pracuje ambulatoryjnie w NZOZ „Logopromed” w Krakowie i od 15 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną

Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, nerwic, zaburzeń depresyjnych i lękowych, trudności w relacjach osobistych, problemami z samooceną, rozstaniem, związanymi ze stresem, także egzaminacyjnym.

W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu stosuje psychoterapię psychodynamiczną lub psychoterapię z użyciem transu lub hipnozy (psychoterapia NLP, podejście ericksonowskie, Analiza Integracyjna w Hipnozie wg W. Meinholda). Swoją pracę psychoterapeuty superwizuje, czyli poddaje analizie u profesjonalnego konsultanta.

Jest członkiem Rady Starszych Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, przedtem wieloletnim członkiem Zarządu Towarzystwa, jest jedną z dziesięciu specjalistów w Polsce w zakresie terapii analitycznej w hipnozie metodą Wernera Meinholda. Prowadzi również szkolenia i coaching. W Studium Terapii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym jest wykładowcą w zakresie scenicznej metafory terapeutycznej.

 

Certyfikaty i szkolenia

Czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej i rodzin w Klinice Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz staże w Zakładzie Psychoterapii CM UJ i Oddziale Nerwic CM UJ.

Stopień Trenera NLP

Dyplomy kursu hipnozy I i II stopnia (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą)

Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge)