Walne Zebranie Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (IGTH)

17 listopada 2014

7 liistopada 2014 roku,  w Meersburgu , nad jeziorem Bodeńskim,  odbyło się Walne Zebranie Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (IGTH). W spotkaniu wzięli udział założyciel Towarzystwa i twórca metody H.I.T.T. Werner Meinhold, członkowie GTH-Niemcy,  członkowie szwajcarskiego Towarzystwa, w tym Claudia Manzini-Egger pełniąca obecnie funkcję wice-prezesa IGTH, członkini GTH-Ekwador, oraz Bożena Hanik i Magdalena Spyt - prezes i sekretarz polskiego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Podczas spotkania omawiano przede wszystkim propozycję statutu dla IGTH stworzoną przez specjalnie do tego celu powołaną przez GHT-Niemcy komisję. We wcześniejszych godzinach tego dnia odbyło się również zebranie nauczycieli GTH-Niemcy i Walne Zebranie niemieckiego GTH, na których Bożena Hanik i Magdalena Spyt były obecne jako goście. Wspólne posiedzenie było okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia pożądanych ustaleń  związanych ze stosowaniem metody H.I.T.T. Atmosfera serdeczności sprzyjała dobrej, owocnej współpracy. 

8 listopada rozpoczęło się dwudniowe sympozjum zorganizowane przez GTH-Niemcy , którego tematem była "Terapia traumy z zastosowaniem hipnozy". 

W przyszłym roku, jak zwykle na początku listopada,  odbędzie się w Meersburgu  Międzynarodowy Kongres Hipnozy. Już teraz zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.