W dniach 24-26 października odbyła się w Krakowie konferencja 3 Sekcji Psychoterapii.

04 listopada 2014

W dniach 24-26 października odbyła się w Krakowie konferencja 3 Sekcji Psychoterapii. W czasie tej konferencji członkowie naszego Towarzystwa,  Paulina Kołosowska i  Artur Kulig prowadzili warsztat pt. „Metody psychoterapii stosujące techniki regresyjne w leczeniu wczesnych traum”.

Tematyka warsztatu skupiała się wokół zagadnień związanych z terapią wczesnej traumy oraz wokół tematów związanych z początkiem historii życia (szczególnie okresem prenatalnym i postnatalnym), doświadczeniami związanymi z tym okresem oraz czynnikami wpływającymi na dorosłe życie.

Była to okazja m.in. do podzielenia się refleksjami dotyczącymi specyfiki pracy terapeutycznej z pacjentami ujawniającymi wczesną traumę (szczególnie okresu prewerbalnego) oraz do wspólnej dyskusji na ten temat.

W trakcie warsztatu prezentowaliśmy dwie metody pracy stosujące techniki regresyjne wspomagające docieranie do nieświadomych doświadczeń i pamięci utajonej oraz wspomagające leczenie skutków wczesnych traum.

Zaprezentowaliśmy Hipnointegracyjną Psychoterapię Głębi, metodę Wernera Meinholda ( H.I.T.T)

oraz   metodę B. Jakel odwołującą się do teorii psychoanalitycznych, arteterapii oraz do teorii psychoterapeutycznych związanych z pracą z ciałem.

Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem i został dobrze oceniony przez uczestników.